Surówka przeróbcza

Skład chemiczny w %
 
Produkt Si [%] Mn [% max] P [% max] C [%] S [% max]
           
Surówka przeróbcza max. 1,1 1,0 0,12 3,5 - 4,5 0,05
Ilość P i S może zostać zmniejszona w drodze porozumienia.          
           
Pakowanie i transport:          

Gąski do 12 kg swobodnie ładowane w wagonach kolejowych lub ciężarówkach.

 

ISO Certyfikat

Firma FIS Iron GmbH jest certyfikowana zgodnie z ISO 9001

 

Adres

FIS  Iron GmbH

  • Reichsratsstrasse 11 / 3
  • 1010 Vienna
  • Austria

FN 157526 g, Commercial Court Vienna

Organ nadzorczy: starostwo powiatowe dla okręgu 1 i 8
Właściwa Izba: Wiedeńska Izba Handlowa/Wydział Handlu