Surówka hematytowa

Skład chemiczny w % (max.)        
           
Produkt Si [%] Mn [% max] P [% max] C [%] S [% max]
Surówka hematytowa 1,2 - 1,6 0,4 - 1,0 0,08 3,5 - 4,5 0,04
1,6 - 2,0 0,4 - 1,0 0,08 3,5 - 4,5 0,04
2,0 - 2,4 0,4 - 1,0 0,08 3,5 - 4,5 0,04
2,4 - 2,8 0,4 - 1,0 0,08 3,5 - 4,5 0,04
2,8 - 3,2 0,4 - 1,0 0,08 3,5 - 4,5 0,04
3,2 - 3,6 0,4 - 1,0 0,08 3,5 - 4,5 0,04
Ilość P i S może zostać zmniejszona w drodze porozumienia
           
Pakowanie i transport:          
Gąski do 12 kg swobodnie ładowane w wagonach kolejowych lub ciężarówkach.

ISO Certyfikat

Firma FIS Iron GmbH jest certyfikowana zgodnie z ISO 9001

 

Adres

FIS  Iron GmbH

  • Reichsratsstrasse 11 / 3
  • 1010 Vienna
  • Austria

FN 157526 g, Commercial Court Vienna

Organ nadzorczy: starostwo powiatowe dla okręgu 1 i 8
Właściwa Izba: Wiedeńska Izba Handlowa/Wydział Handlu