Reichsratsstrasse 11/3
1010 Vienna
Austria

ISO Certyfikat

Firma FIS Iron GmbH jest certyfikowana zgodnie z ISO 9001

 

Adres

FIS  Iron GmbH

  • Reichsratsstrasse 11 / 3
  • 1010 Vienna
  • Austria

FN 157526 g, Commercial Court Vienna

Organ nadzorczy: starostwo powiatowe dla okręgu 1 i 8
Właściwa Izba: Wiedeńska Izba Handlowa/Wydział Handlu